MetroMobileV2

APIDescription
GET api/MetroMobile/V2/GetTicketPrice/{Language}

Bilet Fiyat Listesi

GET api/MetroMobile/V2/GetLines

Hat Bilgisi Listesi

GET api/MetroMobile/V2/GetStations

İstasyon Bilgisi Listesi

GET api/MetroMobile/V2/GetStationById/{LineId}

Hat Id'sine Göre İstasyon Bilgi Listesi

GET api/MetroMobile/V2/GetMaps

Ağ Haritası Listesi

GET api/MetroMobile/V2/FrequentlyAskedQuestions

Sıkça Sorulan Sorular

POST api/MetroMobile/V2/GetTimeTable

Sefer Tarifeleri Listesi

GET api/MetroMobile/V2/GetDirections

Hat Yön Bilgisi Listesi (Örn: DirectionValue:1 ise (+) pozitif yönlü, DirectionValue:2 ise (-) negatif yönlü)

GET api/MetroMobile/V2/GetDirectionById/{LineId}

Hat Id'sine Göre Yön Bilgisi Listesi

POST api/MetroMobile/V2/GetDirectionsByLineIdAndStationId

Hat Id'si ve İstayon Id'sine Göre Yön Bilgisi Listesi

GET api/MetroMobile/V2/GetRailwayGroups

RaylıSistem Grup Listesi

POST api/MetroMobile/V2/GetStationBetweenTime

İstasyonların Başlangıç İstasyonuna Olan Uzaklık Sürelerini Listeler(Örn: 3 dk)

GET api/MetroMobile/V2/GetLineProjects

Devam Eden Proje Listesi

GET api/MetroMobile/V2/GetAnnouncements/{Language}

Dil bilgisine göre Duyuru Listesi

GET api/MetroMobile/V2/GetNews/{Language}

Dil bilgisine göre Haber Listesi

GET api/MetroMobile/V2/GetActivities

Etkinlik Listesi

GET api/MetroMobile/V2/GetAddresses/{Language}

Dil bilgisine göre Adres Listesi

GET api/MetroMobile/V2/GetServiceStatuses

Hatların Hizmet Durumu Listesi

GET api/MetroMobile/V2/GetFailuresTypes

Arıza Tür Listesi

GET api/MetroMobile/V2/GetFaultyEquipments

Arızalı Ekipman ve Teknik Birim Listesi

GET api/MetroMobile/V2/GetTechnicalObjectTypes

Teknik Nesne Türleri Listesi

GET api/MetroMobile/V2/GetFailureTypes

Arıza Tipleri Listesi

POST api/MetroMobile/V2/GetFaultyEquipmentDetails

Arızalı EKipmanların Detay Bilgi Listesi

POST api/MetroMobile/V2/SubscriptionActivation

SMS Aktivasyon İşlemi

POST api/MetroMobile/V2/Subscribe

Abonelik İşlemleri

POST api/MetroMobile/V2/CreateQRNotification

QR Kod Beyaz Masa İşlemleri

MetroMobile

APIDescription
GET api/MetroMobile/GetTicketPrice/{Language}

Bilet Fiyat Listesi

GET api/MetroMobile/GetStationById/{LineId}

Hat Id'sine Göre İstasyon Bilgi Listesi

GET api/MetroMobile/GetDirectionById/{LineId}

Hat Id'sine Göre Yön Bilgisi Listesi

POST api/MetroMobile/GetDirectionsByLineIdAndStationId

Hat Id'si ve İstayon Id'sine Göre Yön Bilgisi Listesi

GET api/MetroMobile/GetAnnouncements/{Language}

Dil bilgisine göre Duyuru Listesi

GET api/MetroMobile/GetNews/{Language}

Dil bilgisine göre Haber Listesi

GET api/MetroMobile/GetAddresses/{Language}

Dil bilgisine göre Adres Listesi

GET api/MetroMobile/GetLines

Hat Bilgisi Listesi

GET api/MetroMobile/GetStations

İstasyon Bilgisi Listesi

GET api/MetroMobile/GetMaps

Ağ Haritası Listesi

POST api/MetroMobile/GetTimeTable

Sefer Tarifeleri Listesi

GET api/MetroMobile/GetDirections

Hat Yön Bilgisi Listesi (Örn: DirectionValue:1 ise (+) pozitif yönlü, DirectionValue:2 ise (-) negatif yönlü)

GET api/MetroMobile/GetRailwayGroups

RaylıSistem Grup Listesi

POST api/MetroMobile/GetStationBetweenTime

İstasyonların Başlangıç İstasyonuna Olan Uzaklık Sürelerini Listeler(Örn: 3 dk)

GET api/MetroMobile/GetLineProjects

Devam Eden Proje Listesi

GET api/MetroMobile/GetActivities

Etkinlik Listesi

GET api/MetroMobile/GetServiceStatuses

Hatların Hizmet Durumu Listesi

Login

APIDescription
No documentation available.

No documentation available.

MetroExternalSharing

APIDescription
GET api/MetroExternalSharing/Get

No documentation available.

GET api/MetroExternalSharing/Get/{id}

No documentation available.

POST api/MetroExternalSharing/Post

No documentation available.

PUT api/MetroExternalSharing/Put/{id}

No documentation available.

DELETE api/MetroExternalSharing/Delete/{id}

No documentation available.